Matematyka Zaufania Warsztaty

Sprzedaż, przywództwo i rozwój organizacji zaczyna się od zaufania

Warsztaty “Matematyka Zaufania” to unikalny program, na który składają się wykłady, ćwiczenia indywidualne i grupowe, dyskusje oraz pokazy interesujących filmów. Tworzone są także scenariusze implementacji modelu zaufania w zespole czy organizacji.

Celem warsztatów jest poznanie psychologicznych i ekonomicznych aspektów zarządzania zaufaniem i wykorzystanie ich do podniesienia skuteczności biznesowej.

DLACZEGO ZAUFANIE JEST TAK WAŻNE W BIZNESIE?

Zaufanie staje się dzisiaj podstawową walutą w prowadzeniu biznesu, niestety wielu przedsiębiorców nadal o tym zapomina. Skupiają się wyłącznie na zagadnieniach marketingu i sprzedaży, tymczasem pomijają tak kluczowe wartości, które są fundamentalne w każdej organizacji.

W organizacjach o wysokim wskaźniku zaufania odnotowuje się:

 • 74% mniej odczuwanego stresu,
 • 106% więcej energii w pracy,
 • 50% wyższą produktywność,
 • 13% mniej “chorobowego”,
 • 76% więcej zaangażowania,
 • 29% więcej satysfakcji z życia,
 • 40% mniejszego wypalenia zawodowego,

Skutecznych liderów i najlepsze firmy łączy jedno – wzbudzają zaufanie. Ufają sobie, obdarzają zaufaniem, potrafią odbudowywać utracone zaufanie oraz doskonale wiedzą, jak uczyć tego innych.

Dzięki umiejętności budowania oraz odzyskiwania zaufania liderzy są wiarygodni, zespoły efektywne, a organizacje skuteczniej osiągają zamierzone cele.

Niewiarygodność liderów i niski poziom zaufania podwładnych do szefów negatywnie wpływają na zaangażowanie pracowników, ich współpracę, szybkość działania, a w konsekwencji – na wyniki organizacji.

 

 • Czym jest zaufanie?
 • Komu ufać, a komu nie ufać?
 • Jak minimalizować ryzyko?
 • Jak budować kulturę zaufania w organizacji? Jak odbudowywać utracone zaufanie?

 

W Institute of Behavioral Design wiemy, jak poważnym wyzwaniem może być znalezienie odpowiedzi na powyższe pytania.

Dlatego powstał program „Matematyka Zaufania” oparty na kilkuletnich międzynarodowych badaniach zaufania w biznesie, najlepszych praktykach organizacji o wysokim indeksie zaufania oraz na prostym i praktycznym modelu zintegrowanego zaufania stworzonym przez Rogera C. Mayera, Jamesa H. Davisa z University of Notre Dame i F. Davida Schoormana z Purdue University, a opublikowany przez Academy of Management Review.

Matematyka Zaufania to jedno- lub dwudniowe warsztaty, dopasowane do potrzeb uczestników, kontekstu biznesowego i celów organizacji. Warsztaty są poprzedzone badaniem emoRAY Trust, które bada poziom samozaufania i zaufania w relacjach danej organizacji.

Program warsztatów

 • Prawdy i mity na temat zaufania.
 • MyWay – zaufanie do siebie i budowanie wiarygodności.
 • emoRAY Trust – badanie postaw i przekonań w kontekście zaufania.
 • Zintegrowany model zaufania – od idei do praktycznego zastosowania.
 • Zaufanie – wymiar ekonomiczny, emocjonalny i praktyczny.
 • Zaufanie interpersonalne, intraorganizacyjne i zaufanie do organizacji.
 • Neuronauka i implementacja kultury zaufania w organizacji.
 • Kognitywny i afektywny wymiar zaufania – zastosowanie w praktyce.
 • Ryzyko w zaufaniu i sposoby jego minimalizowania.
 • Substytuty i symbole zaufania w praktyce zarządzania zaufaniem.
 • Zaufanie i zaangażowanie – proces integracji w zarządzaniu zespołem.
 • Edelman Trust Barometr – światowe badania zaufania i studia przypadków.
 • 10 zachowań, przez które liderzy tracą zaufanie.

Podczas warsztatu uczestnicy m.in:

 • Poznają zintegrowany model zaufania (ZMZ).
 • Stworzą plany wdrożenia tego modelu w organizacji.
 • Poznają najważniejsze rodzaje zachowań budujących zaufanie w organizacji.
 • Zidentyfikują swoje silne i słabe strony w zakresie wiarygodności i zaufania.
 • Poznają modele budowania i rozwijania zaufania w zespole.
 • Dowiedzą się o najczęściej popełnianych błędach, przez które traci się zaufanie.
 • Ćwiczą rozwiązywanie sytuacji kryzysowych w obszarze zaufania.
 • Nauczą się czterostopniowego procesu odbudowywania utraconego zaufania.

KTO POWINIEN UCZESTNICZYĆ W WARSZTATACH?
Menedżerowie wyższego szczebla, Właściciele firm, Eksperci

ROZWÓJ ZAUFANIA TO ROZWÓJ:

matematyka-zaufania-pakiet

Po ukończeniu warsztatów uczestnicy zrozumieją wpływ ich postaw i zachowań na budowanie lub osłabianie zaufania. Otrzymają konkretne narzędzia do praktycznej pracy w tym zakresie, aby świadomie budować swoją wiarygodność, współodpowiedzialność i zaangażowanie. To pomoże im szybciej osiągać cele biznesowe oraz poprawiać atmosferę i komunikację w organizacji.

Uczestnicy warsztatów otrzymują oprócz materiałów szkoleniowych także książkę oraz audiobook „Matematyka Zaufania” autorstwa Sebastiana Kotow.

Książka ta w szczegółowy sposób opisuje mechanizmy funkcjonowania zaufania w biznesie, jest pełna ciekawych przypadków biznesowych oraz opisów badań zaufania prowadzonych przez autora. To praktyczny przewodnik w budowaniu zaufania do siebie, w zespołach oraz do organizacji w aspekcie rynkowym.

Hotel Airport Okęcie
Komitetu Obrony Robotników 24, 02-148 Warszawa

Institute od Behavioral Design
ul. Krucza 16/22
00-546 Warszawa
Tel. +48-22-888-68-92
www.iobd.org.uk
Sprzedaż:
Beata Kornowska
beata.kornowska@iobd.org.uk
+48 511 404 777
Media, logistyka:
Michał Wydrzyński
michal.wydrzynski@iobd.org.uk
+48 504 122 285