Oferta

Wykłady
biznesowe

Wystąpienia
motywacyjne

Sesje
transformacyjne

Warsztaty
szkoleniowe

Moje
książki

Sesje
mentoringowe

Sesje mentoringowe

Sebastian od ponad 15 lat aktywnie pracuje z liderami biznesu, wspierając zmiany organizacyjne, rozwój kompetencji liderów czy procesy budowania i wdrażania strategii. Przez cały ten czas wielokrotnie w swojej pracy doradczej pomagał menedżerom w pracy nad pogłębianiem i rozwijaniem własnych kompetencji przywódczych.

Jego doświadczenie w tym zakresie dotyczy tworzenia indywidualnych planów rozwoju, zrozumieniu i eliminowaniu ograniczających przekonań, pracy nad nawykami, odwagą, konfrontowaniem się z trudnościami i zdrowym racjonalnym myśleniem.

W swojej pracy czerpie inspiracje i narzędzia z modeli mentoringowych, coachingowych oraz RTZ (racjonalna terapia zachowań). Dzięki doświadczeniu zdobytemu podczas prowadzonych badań i programów rozwoju kompetencji menedżerskich potrafi pomóc zdefiniować jasno cele, określić przeszkody i ograniczenia oraz wspierać w indywidualnym procesie zmiany.

  • Czas trwania sesji: 90 min
  • Tematy: odwaga menedżerska, rozwój, osiąganie celów, praca nad przekonaniami, motywacja i angażowanie, zmiana myślenia, transformacja, wystąpienia publiczne, komunikacja i rozwiązywanie konfliktów.
  • Cel: zbudowanie planu działania, strategii, rozwiązanie problemu, osiągnięcie określonego celu.