Bio

  • Psycholog zarządzania, przedsiębiorca i wykładowca akademicki. Długoletni menedżer i konsultant zarządzania. Specjalizuje się w transformacji i zmianie, zaufaniu organizacyjnym i różnicach indywidualnych,. Praktyk i konsultant RTZ (Rational Behaviour Therapy) oraz PFA (Psychological First Aid).

  • Prowadzi badania biometryczne nad wiarygodnością menedżerską, zaufaniem w zespołach oraz pewnością sądów. Od wielu lat popularyzuje psychologię poznawczą w biznesie oraz implementuje narzędzia naukowe do praktyki biznesowej realizując projekty doradcze i rozwojowe.

  • Swoja karierę rozpoczynał od pracy w finansach i bankowości. W kolejnych latach zajął się doradztwem strategicznym, szkoleniami, badaniami i popularyzowaniem psychologii w biznesie.

  • W ciągu ostatnich 20 lat pracował w 13 krajach na świecie piastując funkcje eksperckie i menedżerskie – członka zarządu i prezesa w międzynarodowych firmach z branży szkoleniowo-doradczej – m.in. w Brian Tracy International, FranklinCovey czy Door Group S.A.

  • Obecnie pełni rolę CEO firmy doradczej – Institute of Behavioral Design, jest partnerem w firmie badawczej Neurohm i wykładowcą psychologii zarządzania na  studiach MBA i EMBA w Akademii Leona Koźmińskiego. Gościnnie prowadzi wykłady na Akademii WSB, Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie i Poznaniu.

  • Autor książek z obszaru rozwoju osobistego, psychologii i zarządzania. Dwa z nich napisał z uznanym światowym autorytetem biznesu – Brianem Tracy. „Matematyka Zaufania” została wydana w kwietniu 2018 r. a „Anatomia Zmiany” w listopadzie 2019 r. W ciągu ostatnich kilku lat prowadził badania i projekty doradcze dla przedstawicieli ponad 80 firm z 21 krajów świata a w jego wykładach uczestniczyło ponad 100 tys. osób.