Oferta

Wykłady
biznesowe

Wystąpienia
motywacyjne

Sesje
transformacyjne

Warsztaty
szkoleniowe

Moje
książki

Sesje
mentoringowe

Sesje transformacyjne

To dynamiczny i krótki program. Połączenie wykładu, warsztatu i często prezentacji uczestników. Zazwyczaj trwają od 3 do 6 godzin, są realizowane w grupach od 10 do nawet 200 osób w asyście trenerów wspierających proces. Angażują uczestników do szukania rozwiązań, pomysłów i wspólnego osiągania celów. Projekty są realizowane przez Sebastiana Kotowa wraz z zespołem ekspertów z Institute of Behavioral Design.

TOP5

  • smartWAY
  • 2_ENGAGE
  • leadSYNERGY
  • trustWISE
  • smartSALES

smartWAY – Wdrożenie i realizacja strategii

O programie

Zaangażowanie menedżerów i pracowników we wdrożenie i realizację strategii, wygenerowanie pomysłów optymalizujących procesy, aktywowanie zasobów i minimalizowanie strat. Może być prowadzone w momencie wprowadzania zmian organizacyjnych, systemowych, nowych produktów czy usług.

2_ENGAGE – Aktywizacja i angażowanie partnerów zewnętrznych/dystrybutorów

O programie

Zaangażowanie partnerów zewnętrznych w podniesienie sprzedaży, efektywniejszą realizację strategii firmy, osiąganie celów ilościowych, jak i jakościowych oraz rozwiązywanie problemów utrudniających komunikację oraz współpracę.

leadSYNERGY – Budowanie kultury współpracy i odpowiedzialności

O programie

Wzmacnianie współodpowiedzialności, doskonalenie umiejętności komunikacji, eliminowanie dysfunkcji pracy zespołowej, rozwijanie otwartości i współpracy. Uczestnicy współtworzą standardy, konfrontują słabości i uczą się dostrzegania mocnych stron u innych.

trustWISE – Wzmocnienie wiarygodności i zaufania w organizacji

O programie

Przekazanie wiedzy o dźwigniach emocjonalnych i ekonomicznych wynikających z wysokiej wiarygodności i kultury zaufania. Uczestnicy ćwiczą, definiują zachowania wzmacniające zaufanie w organizacji, pracują nad obszarami do rozwoju wiarygodności osobistej oraz generują pomysły do osiągania wyników w sposób wzbudzający zaufanie.

smartSALES – Podniesienie sprzedaży i wzmocnienie skutecznego zarządzania sprzedażą

O programie

Sesja ukierunkowana na podniesienie wyników, maksymalne wzmocnienie postaw prosprzedażowych, szukanie rozwiązań w strefie kontroli, eliminowanie myślenia nastawionego na stałość i szukania tzw. „quick fix” i „leverage” do natychmiastowego zastosowania w organizacji.