Ekonomia zaufania jest dobrym znakiem naszych czasów, ponieważ od tego, jak dobrze zrozumiemy mechanizmy stojące za zaufaniem, zależy bardzo często to, jakie wyniki osiągamy. Z drugiej strony, ignorowanie tego zjawiska pociąga za sobą niezwykle duże koszty. 

W programie:
• Jak być osobą godną zaufania?
• Mity na temat zaufania i wiarygodności
• Komponenty wiarygodności – jak budować i wzmacniać zaufanie do siebie?
• Forum Zaufania – dlaczego warto wziąć udział?

O tym właśnie opowiem na w trakcie najbliższego live na Facebooku. Zapraszam serdecznie.