Nieufność w naszym kraju to codzienność. Przynajmniej na to wskazują wyniki badania Edelman Barometer z 2018 tego roku. Polska znajduje się tam na szóstym miejscu od końca spośród 28 badanych państw. W dzisiejszym artykule pokażę przyczyny takiego stanu rzeczy, a także sposoby na zmianę nastawienia Polaków do siebie.

Przyczyny nieufności w Polsce
W badaniach psychologicznych wśród przyczyn niskiego zaufania, przede wszystkim wymienia się materializm oraz doświadczenia, które tworzą nieufność.

Materializm, możemy rozumieć jako nastawianie na zysk, które u Polaków jest szczególnie zauważalne, w porównaniu do innych krajów europejskich. Bierze się to z krótkiej historii kapitalizmu w Polsce, który zawitał do nas dopiero w latach 90. Wcześniej natomiast panują gospodarka komunistyczna, była bardzo niewydolna. Co więcej, komunizm był systemem, który celowo wzbudzał nieufność w ludziach. A w świecie powszechnego kłamstwa, zaufanie wydaje być się czymś zbytecznym.

Sposoby na zwiększenie zaufania
Wzrost ogólnego zaufania społeczeństwie nie jest celem łatwym do zrealizowania, ze względu na złożoność działań, które trzeba podjąć. Nie jest to jednak niemożliwe!
Każda zmiana zaczyna się od pierwszych, małych kroków, które prowadzą do celu. A najłatwiej ją zacząć od siebie oraz swojego najbliższego otoczenia.

W tym celu poniżej znajdziesz trzy pytania, na których odpowiedź, pomoże przybliżyć cię do prawdy o zaufaniu w Twoich najbliższych relacjach.

1. Zastanów się, komu ufasz i dlaczego?
Obdarowywanie ludzi zaufaniem to często działanie, którego nie zauważamy wprost. Dzięki uświadomieniu sobie komu naprawdę ufamy, będziemy mogli wskazać powody braku zaufania do innych osób.

2. Co by się musiało stać, abyś zaufał drugiej osobie?
Odpowiedź na to nieszablonowe pytanie umożliwi Ci dotarcie do namacalnych dowodów, które chcielibyśmy, aby się pojawiły na drodze do zaufania.

3. Co zyskasz, a co stracisz, pokładając w kimś zaufanie?
Zysk i straty to dominujący temat w biznesowym znaczeniu zaufania. Jest on jednak równie obecny w relacjach prywatnych. Zastanów się, jakie dostrzegasz plusy i minusy w pokładaniu zaufania w bliskich.