Czy wiesz, że Polacy plasują się na przedostatnim miejscu Edelman Trust Barmeter 2017 – światowego rankingu zaufania? Z kolei, trzy czwarte ankietowanych w badaniach CBOS 2016 twierdzi, że należy zachowywać ostrożność w stosunkach międzyludzkich. Fakt ten jest przerażający zważywszy na to, że fundamentem sukcesu każdego rodzaju są relacje międzyludzkie. We współpracy opartej na zaufaniu drzemie prawdziwa siła, to ona jest esencją efektywności.

Z zaufaniem mamy do czynienia gdy istnieje możliwość, że zostanie ono zawiedzione. Zależy ono zarówno od czynników wewnętrznych, takich jak skłonność do podejmowania ryzyka, która jest z reguły stałą i niezmienną cechą osobowości oraz motywatorów zewnętrznych. Im bardziej ufająca osoba tym mniej monitoruje ona zachowania innych oraz ogranicza swobodę drugiej osoby. Jak więc możemy wpłynąć na to by inni bardziej nam ufali? Oto kilka wskazówek jak być postrzeganym jako osoba godna zaufania.

Jednym z podstawowych czynników stanowiących podstawę zaufania jest wykazanie się kompetencją w danej dziedzinie. Niezależnie czy odnosimy się do sfery biznesu, sportu czy prywatnej wykazanie się rzeczywistymi umiejętnościami i wiedzą stanowi mocny dowód naszych umiejętności. Nie oznacza to, że powinniśmy zawsze zwyciężać i osiągać wysokie wyniki, ale zdawać sobie sprawę z popełnianych błędów oraz wyciągać z nich wnioski. Wykazanie się wiedzą na temat swoich słabych i mocnych stron stanowi dowód na to, że jesteśmy w stanie sami monitorować swoje zachowanie samodzielnie.

Po drugie, życzliwość w stosunku do innych jest oznaką troski niezbędnej dla zaufanej relacji. Prawdziwe zainteresowanie dobrem drugiego człowieka i jego interesów sprawia, że jesteśmy postrzegani jako poczciwi. Postrzeganie cudzej korzyści jako swojej automatycznie prowadzi do współdzielenia zaangażowania w pielęgnację obopólnego zysku, a w konsekwencji do zaufania.

Autentyczność, rozumiana potocznie jako dotrzymywanie danego słowa stanowi podwaliny zaufania. Bycie choćby raz niesłownym może zburzyć wiele lat mozolnej pracy nad uczciwym wizerunkiem. Jeżeli twierdzisz, że jesteś szczery, bądź szczery. Jeżeli zobowiązujesz się, że coś zrobisz, zrób to. Autentyczność oznacza, że trzymasz się swoich zasad i wartości, a jednocześnie objawia się to w twoim zachowaniu.

Wraz ze spadkiem zaufania kuleje też komunikacja. Jeżeli chcesz zredukować tarcia i konflikty międzyludzkie oraz stworzyć wokół siebie atmosferę zaufania pielęgnuj swój wizerunek w sferze kompetencji, życzliwości i autentyczności.