Sebastian Kotow miał ostatnio okazję prowadzić wykłady na temat zarządzania zaufaniem, na podstawie jego badań prowadzonych w Polsce i Europie, dla studentów MBA z RPA, którzy odwiedzili Polskę. Wydarzenie było wyjątkową okazją do dzielenia się własnym doświadczeniem, a także dyskusji na temat zysków i ryzyka związanego z delegowaniem zaufania w różnych krajach świata.