Zapisz się na bezpłatną sesję
online Smart Work!

anatomia zmiany okładka

Podczas webinaru dowiesz się:

- Jak wzmacniać motywację swoją i innych?
- Jak nie popadać w bezradność i pasywność?
- Jak zachować pozytywne nastawienie?
- Jak redukować lęk i niepewność?
- Jak działać z dyscypliną i wytrwałością?

Najbliższa data: 29.04 – godz. 10.00

AnatomiaZmiany