Odzyskanie raz utraconego zaufania przez Lidera nie jest łatwe, ponieważ pracownicy mają już nakreślony schemat postępowania swojego przełożonego oraz jego względne stałe cechy charakteru. Nie jest to jednak niemożliwe, choć wymaga włożenia odpowiednio dużego wysiłku. Poniżej zostaną zaprezentowane przykładowe ku temu zalecenia.

#1 Przyznaj się do popełnionego błędu
Każdy popełnia błędy, jednak nie każdy potrafi o tych błędach mówić. Brak działania w tym zakresie może działać toksycznie na środowisko, w którym się znajdujemy. Dzieje się tak, ponieważ nasi pracownicy część tych błędów zauważą, chociażby poprzez efekty, do których doprowadziły. Konieczną cechą potrzebną do odbierania drugiej osoby jako godnej zaufania jest postrzegana uczciwość. Gdy jej brak, ciężko jest nawiązać relacje opartą na zaufaniu.

#2 Bądź życzliwy
Życzliwość zaraz obok omówionej już uczciwości, jest drugą krytyczną cechą warunkującą bycie godnym zaufania. Warto więc zastanowić się nad tym, jak dalece jako przełożony jestem w stanie okazać szczerą chęć pomocy swoim pracownikom i zainteresowanie ich problemami, o których pomoc w rozwiązaniu mnie proszą.

#3 Pokaż kompetencje
Trzecią cechą zaraz obok dwóch już wymienionych są nasze zdolności adekwatne do problemów, które rozwiązujemy. W relacji przełożony-pracownik, warto zastanowić się, w jakich obszarach jesteśmy w stanie pomóc mojemu pracownikowi i czy ma on ich świadomość.

#4 Pokaż, że to ma sens
Problem zaufania w biznesie nie ogranicza się jedynie do relacji między osobami, ale także do misji i celów organizacyjnych. Niezmiernie problematyczną jest sytuacja, w której pracownik traci zaufanie do całej organizacji i wyznawanych przez nią wartości. Skutkiem tego może być jego odejście oraz tworzenie złej reputacji dla marki.

W zakresie „sensu pracy” warto podkreślać pracownikom, jakie nadrzędne cele i wartości stoją za ich, a więc także organizacji, działaniami. Równie ważne jest pokazanie możliwych ścieżek rozwoju oraz wpływ na przyszłość firmy.

W momencie, w którym w organizacji pracownicy otwarcie dzielą się informacjami, a także tolerują popełniane przez siebie błędy, zwiększa się przestrzeń do kreatywności, a także wszechstronnego zaufania. Jako liderzy powinniśmy pamiętać o tym, że to my jesteśmy odpowiedzialni za tworzenie i podtrzymywanie kultury zaufania. W momencie, kiedy pracownicy tracą zaufanie wobec nas, powinniśmy więc podjąć niezwłoczne kroki, by zmienić tę sytuację na rzecz lepszej synergii w relacji przełożony-pracownik.