Wszyscy znają słowo zaufanie. Wielu twierdzi nawet, że buduje swoje relacje zarówno prywatne, jak i biznesowe w oparciu o zaufanie, ale praktycznie nikt nie zdaje sobie sprawy, że za budową zaufania stoją takie same reguły, jak za tworzeniem wzorów matematycznych.

Poniżej przedstawiamy najważniejszych faktów o zaufaniu, których znajomość pomoże Ci lepiej zrozumieć zaufanie od strony konkretnych składowych.

Zaufanie do samego siebie jest podstawą budowania zaufania z inną osobą.

Jeśli nie zaufamy sobie, nie ufamy innym. To złota reguła, o której warto pamiętać, gdy bierzemy pod lupę otaczających nas ludzi i analizujemy pokłady zaufania, które w nich wkładamy.
Zaufanie do siebie objawia się m.in. w dotrzymywaniu słowa danemu samemu sobie. Kiedy wielokrotnie odpuszczamy powzięcie się nowych aktywności, które miały stać się dla nas codziennością, umniejszamy nasze poczucie skuteczności. A kiedy nie potrafimy zaufać sobie względem danych sobie obietnic, jak mielibyśmy zaufać komuś innemu?

Zaufanie warunkuje działanie trzech czynników:

Zaliczamy do nich:
zdolność (zbiór umiejętności potrzebnych do wykonania zadania),
życzliwość (wiara w to, że ktoś działa w naszym interesie),
uczciwość (zgodność reguł i zasady postępowania, którymi kierujemy się w określonych sytuacjach).

Zaufanie przejawia się w stylu zarządzania, który nazywany jest zarządzaniem przez zaufanie. Rozumiemy przez nie m.in. stworzenie takich warunków pracy, które umożliwia pracownikom oraz przełożonym podejmować odpowiednie decyzje wobec sytuacji ryzyka.

Inwigilacja pracowników oraz zaufanie są ze sobą powiązane. Badania pokazują, że niskie zaufanie jest krytycznym czynnikiem, które wpływa na większą inwigilację oraz system kontroli pracowników. Zaufanie przyczynia się do obniżenia kosztów. A reguła, która o tym mówi, brzmi następująco:

Im poziom zaufania jest większy, tym niższe będą koszty związane z podejmowanymi działaniami i szybciej zostaną zrealizowane wszystkie projekty. Zaufanie jest więc zmienną, która wpływa na jakość komunikacji między pracownikami, a także pozwala nas odciążyć z zadań, których początkowo baliśmy się powierzyć innym pracownikom.