Wychodzę z założenia, że za zaufaniem stoją takie same procesy, algorytmy, jak za wzorami matematycznymi. W książce „Matematyka Zaufania” szczegółowo je opisuję i pokazuję, że nad zaufaniem w biznesie możesz pracować tak samo, jak nad każdą inną gałęzią firmy. Książkę będzie można zakupić na: www.matematykazaufania.pl