Przekonania stanowią kalkę, przez którą odbija się w naszym umyśle spostrzegana przez nas rzeczywistość. Są one zgeneralizowanym obrazem otaczającego nas świata i zasad, które w nim panują. Innymi słowy, są to uogólnienia, które ułatwiają lub utrudniają codzienne funkcjonowanie.

Przekonania powstają na podstawie doświadczanych przez nas zdarzeń i utrwalają jako uproszczone, automatyczne schematy stanowiące nasze podręczne źródło wiedzy o świecie i wpływają na stan emocjonalny. Niektóre z nich pomagają nam szybko „odnaleźć się” w danej sytuacji oraz podjąć ważne decyzje pod presją czasu. Istnieją jednak także przekonania dysfunkcjonalne, których podstawą są nieprawidłowe procesy przetwarzania informacji. Jeżeli ich nie dostrzeżemy i nie zweryfikujemy, nie będziemy w stanie w efektywny sposób podejmować decyzji oraz kierować naszego zachowania tak, by działać efektywnie i sprawnie.

Pierwszym krokiem do pracy nad błędami myślenia jest ich uświadomienie, dlatego poniżej znajdują się kategorie przekonań dysfunkcjonalnych, którymi możemy posługiwać się na co dzień. Poprzez modyfikację błędnych przekonań jesteśmy w stanie znaleźć źródło problemu i przekierować automatyczny ciąg myśli na właściwy tor.