Wykłady biznesowe

 • Inspirujące, pełne ciekawej wiedzy i przykładów z różnych dziedzin,
 • Oparte na własnych doświadczeniach i biznesowych studiach przypadku,
 • Nawiązujące do najnowszych trendów oraz badań z zakresu psychologii biznesu, marketingu czy zarządzania,
 • Prowadzone z pasją, energia i entuzjazmem,
 • Wykorzystywane na konferencjach otwartych, seminariach czy kongresach wewnętrznych dla firm.
 • RUSZ GŁOWĄ !
  Paradoksy przywództwa i zarządzania biznesem

 • JEDYNE PYTANIE TO „JAK ?”
  – strategie najskuteczniejszych Liderów

 • SZTUKA PODEJMOWANIA DOBRYCH DECYZJI
  – dylematy i wyzwania

 • PUŁAPKI MYŚLENIA
  – czego nie uczyli nas w szkole

 • MODELE MENTALNE
  – czy w biznesie istnieją drogi na skróty?

 • POTĘGA ZAUFANIA
  – być albo nie byc w biznesie

 • ZARZĄDZANIE ZAUFANIEM
  – krytyczna kompetencja Lidera

 • MYŚLISZ, ŻE CI UFAJĄ ?
  – jak budować osobistą wiarygodność – fundamenty samozaufania

 • EKONOMIA ZAUFANIA
  – ukryte multiplikatory sukcesów i porażek w biznesie

 • SPRZEDAŻ JEST WSZYSTKIM, WSZYSTKO JEST SPRZEDAŻĄ
  – o najwazniejszej kompetencji XXI w.

Wystąpienia motywacyjne

 • Pobudzające do działania, energetyczne, na wysokim poziomie merytorycznym,
 • Dające wiele bodźców emocjonalnych do zmiany, pokonywania własnych ograniczeń, stawiania ambitnych celów i rozwijania dyscypliny w realizacji planów,
 • Oparte na inspirujących historiach sukcesu, badaniach psychologii emocji i motywacji,
 • Prowadzone z ogromną energią, entuzjazmem i poczuciem humoru.
 • TY WYBIERASZ CEL, MY POKAZUJEMY DROGĘ!
  – strategie osiągania życiowych sukcesów

 • BIOLOGIA PRZEKONAŃ
  – siła vs. słabość ludzkiego umysłu – lekcje samodoskonalenia

 • PSYCHOLOGIA MOTYWACJI
  – klucz do pokywania barier i osiągania ponadprzeciętnych rezultatów

 • SAMODYSCYPLINA
  – sztuka samokontroli i panowania nad własnym życiem

 • PSYCHOLOGIA OSIĄGNIĘĆ
  – metody skutecznego działania i osobistego przywództwa

 • NIE BÓJ SIĘ BAĆ!
  – jak ujarzmić strach i sięgać po marzenia

 • PRAWA PSYCHIKI
  – zasady decydujące o poczuciu własnej wartości, zadowoleniu z siebie i sukcesie osobistym

 • ZERO WŁASNYCH POMYSŁÓW
  – o sprzedawaniu i nie sprzedawaniu – historie prawdziwe

 • KIEDY KLIENT MÓWI NIE
  – jak pokonać obiekcje i wątpliwości w procesie sprzedaży

 • PSYCHOLOGIA SPRZEDAŻY
  – strategie wybitnych sprzedawców