REGULAMIN UCZESTNICTWA W I KONGRESIE ZAUFANIA

 1. Organizatorem I Kongresu Zaufania jest Institute of Behavioral Design & Sebastian Kotów (zwany dalej IOBD) z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 59 (00-542), zarejestrowany w CEIDG dnia 29.05.2014 roku, NIP: 6331883083, REGON: 276277390.
 2. Warunkiem uczestnictwa w wydarzeniu jest zakup biletu przez stronę www.sebastiankotow.com/sklep bądź przez zgłoszenie uczestnictwa do działu sprzedaży IOBD oraz opłacenie faktury VAT.
 3. Cena obejmuje świadczenia znajdujące się w wybranym pakiecie. Opis pakietów znajduje się na stronie www.kongreszaufanie.pl oraz www.sebastiankotow.com/sklep.
 4. Rezygnacja z uczestnictwa jest możliwa w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty zakupu (wystawienia faktury VAT), jednak nie później niż na trzy tygodnie przed terminem Kongresu (29 marca 2018 roku). Rezygnację należy przesłać mailem na adres: info@iobd.org.uk.
 5. Zwrot pieniędzy za uczestnictwo odbędzie się niezwłocznie przelewem, przy czym nie później niż w ciągu 14 dni od daty otrzymania maila z informacją o rezygnacji.
 6. IOBD zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca oraz prelegentów Kongresu.
 7. Uczestnicy I Kongresu Zaufania oświadczają, że wyrażają zgodę na utrwalanie ich wizerunku lub głosu, a w szczególności poprzez ich nagrywanie i fotografowanie oraz późniejszą publikację zdjęć, nagrań audio/video Kongresu i oświadczają, że nie będą mieli jakichkolwiek roszczeń z tym związanych.
 8. IOBD będzie wykorzystywać zdjęcia, nagrania audio/video oraz inne materiały zawierające wizerunek lub głos uczestników jedynie w celach promocyjnych, marketingowych, wizerunkowych.
 9. IOBD zastrzega sobie prawo do odwołania Kongresu. W takim przypadku uczestnicy, którzy dokonali wpłaty uzyskają zwrot wpłaconych środków.
 10. IOBD ma prawo wyprosić uczestnika Kongresu, który jest pod wpływem alkoholu, narkotyków, używa wobec prowadzącego lub innych Uczestników słów powszechnie uznanych za obraźliwe, zakłóca przebieg wystąpień prowadzącego lub innych osób wypowiadających się podczas Kongresu.
 11. Wszelkie reklamacje powinny być zgłaszane przez uczestnika za pośrednictwem adresu mailowego: Info@iobd.org.uk lub w drodze listu poleconego przesłanego do siedziby firmyi: Institute of Behavioral Design & Sebastian Kotów, 00-542 Warszawa, Mokotowska 59. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.